Prawo spadkowe

  • reprezentowanie klienta w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku,
  • sprawy o zachowek,
  • porady w sprawach sporządzania testamentów,
  • pomoc przy czynnościach dokonywanych przed notariuszem (np. akt poświadczenia dziedziczenia, umowa o dział spadku),
  • problematyka wydziedziczenia.