Prawo budowlane

  • przygotowywanie dokumentacji prawnej,
  • pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę,
  • sporządzanie umów o roboty budowlane,
  • inne czynności prawne, związane z procesem budowlanym.