Prawo cywilne

  • odszkodowania i zadośćuczynienia (np. błędy w sztuce lekarskiej),
  • rozwody, separacje, sprawy alimentacyjne,
  • prawo konsumenckie,
  • sporządzanie projektów umów (sprzedaż, najem, dzierżawa, zlecenie, umowa o roboty budowlane, użyczenie, pożyczka itp.),
  • prawo wekslowe (dochodzenie roszczeń z weksla, sporządzanie deklaracji wekslowych, zabezpieczanie roszczeń),
  • naruszenie dóbr osobistych,
  • utrata lub zniszczenie mienia,
  • spadki i darowizny.