Prawo administracyjne

  • reprezentowanie podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
  • sporządzanie pism, skarg i zażaleń kierowanych do organów administracji i jednostek samorządu,
  • sprawy związane z prawem budowlanym,
  • kompleksowa pomoc prawna w uzyskiwaniu koncesji i zezwoleń.