Prawo obrotu nieruchomościami

  • przygotowywanie projektów umów sprzedaży, najmu lub dzierżawy nieruchomości,
  • sporządzanie analiz stanu prawnego nieruchomości,
  • pomoc przy czynnościach dokonywanych przed notariuszem,
  • reprezentowanie w postępowaniu wieczysto-księgowym,
  • ustanawianie i znoszenie hipotek,
  • problematyka użytkowania wieczystego,
  • doradztwo w sprawach związanych z zasiedzeniem, uwłaszczeniem, służebnością.