Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • reprezentowanie klienta w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy,
  • przygotowywanie opinii z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • sporządzanie dokumentów wymaganych przepisami prawa pracy,
  • przygotowanie umów o pracę,
  • konsultacje w sprawach związanych ze zwolnieniami grupowymi i restrukturyzacją zatrudnienia,
  • doradztwo w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych,
  • sporządzanie regulaminów prawa pracy, regulaminów BHP itp.