Prawo gospodarcze i prawo spółek handlowych

  • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców,
  • rejestracja podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach gospodarczych,
  • reprezentowanie podmiotów w postępowaniach upadłościowych i naprawczych,
  • sporządzanie projektów umów, porozumień itp.,
  • pośrednictwo w mediacjach.