O nas

Wolnik, Opałko i Partnerzy Spółka Radców Prawnych świadczy usługi prawne dla podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych. Siedziba Kancelarii znajduje się w centrum Katowic.

Jesteśmy Kancelarią z dużym doświadczeniem. Istniejemy od 1990 roku. Współpracujemy z szeregiem adwokatów i radców prawnych z terenu Katowic i okolicy, z Kancelarią Notarialną (w tym samym budynku), doradcą podatkowym, biegłym rewidentem, rzecznikiem patentowym, rzeczoznawcą majątkowym, tłumaczami przysięgłymi, a współpraca ta pozwala na świadczenie kompleksowej pomocy prawnej we wszelkich dziedzinach prawa.

Na przestrzeni ponad dwudziestu lat działalności Kancelaria świadczyła pomoc prawną na rzecz kilkudziesięciu przedsiębiorców zarówno krajowych, jak i zagranicznych (w tym spółki giełdowe, inne spółki akcyjne, spółki z o.o., konsorcja i sieci handlowe), a także na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Obecnie Kancelaria świadczy pomoc prawną na podstawie stałych umów na rzecz przedsiębiorców - głównie małych i średnich. Ponadto obsługujemy inne podmioty oraz osoby fizyczne na zasadach doraźnej pomocy.

Specjalność Kancelarii to m.in. prawo gospodarcze z uwzględnieniem postępowania rejestrowego (Krajowy Rejestr Sądowy, Rejestr Zastawów), prawo cywilne z uwzględnieniem postępowania wieczysto-księgowego, prawo budowlane, prawo pracy, postępowanie w sprawach zamówień publicznych. Posiadamy również szerokie doświadczenie w branży informatycznej, farmaceutycznej i architektonicznej.

Z uwagi na zróżnicowane potrzeby klientów bardziej szczegółowe zasady realizacji usług prawnych ustalane są z chwilą podpisania umowy.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!